שלמה החז אגח יח 98.6 -1.42%

מספר נייר: 1410307 שווי שוק: 686,087 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.