להב 485.4 0%

מספר נייר: 136010 שווי שוק: 1,150,404 אלפי ₪ ענף: השקעה ואחזקות

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.