גזית גלוב אגחטו 104.45 0.09%

מספר נייר: 1260769 שווי שוק: 342,596 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.