גזית גלוב אגח יג 108.5 0.28%

מספר נייר: 1260652 שווי שוק: 1,837,725 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.