גלוב אקספ אפ 20 1 0%

מספר נייר: 1171768 שווי שוק: 20 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.