הזדמנות אפ 9 26 0%

מספר נייר: 1169671 שווי שוק: 1,206 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.