הבורסה לניע בתא 1,575 2.07%

מספר נייר: 1159029 שווי שוק: 1,579,859 אלפי ₪ ענף: שירותים פיננסיים

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.