שירותי בנק אוטו 968.9 2.45%

מספר נייר: 1158161 שווי שוק: 387,560 אלפי ₪ ענף: שירותים פיננסיים

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.