שירותי בנק אוטו 1,867 3.49%

מספר נייר: 1158161 שווי שוק: 746,800 אלפי ₪ ענף: שירותים פיננסיים

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.