הזדמנות יהש אפ8 3.6 0%

מספר נייר: 1157239 שווי שוק: 199 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.