הזדמנות יהש אפ8 2.6 30%

מספר נייר: 1157239 שווי שוק: 144 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.