הזדמנות יהש אפ7 13.9 39%

מספר נייר: 1157221 שווי שוק: 768 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.