הזדמנות יהש אפ7 1.8 0%

מספר נייר: 1157221 שווי שוק: 99 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.