רותם אנרגיה אפ3 11.5 0%

מספר נייר: 1155746 שווי שוק: 388 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.