רותם אנרגיה אפ3 5 0%

מספר נייר: 1155746 שווי שוק: 169 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.