רותם אנרגיה אפ2 9 0%

מספר נייר: 1155738 שווי שוק: 1,214 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.