רותם אנרגיה אפ1 4.4 0%

מספר נייר: 1155720 שווי שוק: 742 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.