רותם אנרגיה יהש 58.7 0%

מספר נייר: 1147750 שווי שוק: 19,788 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.