ירושלים הנפקות אגח יג 103.2 0.15%

מספר נייר: 1142512 שווי שוק: 539,411 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.