יעקובי קבוצה 34.3 0.59%

מספר נייר: 1142421 שווי שוק: 45,685 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.