יעקובי קבוצה 26.6 6.4%

מספר נייר: 1142421 שווי שוק: 35,430 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.