יעקובי קבוצה 77.3 0%

מספר נייר: 1142421 שווי שוק: 102,959 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.