יעקובי קבוצה 79.2 0%

מספר נייר: 1142421 שווי שוק: 105,489 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.