סים בכורה סד 8,790 0%

מספר נייר: 1142355 שווי שוק: 710,297 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.