תמר פטרוליום 211.1 -3.08%

מספר נייר: 1141357 שווי שוק: 186,814 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.