תמר פטרוליום 216.1 -4.59%

מספר נייר: 1141357 שווי שוק: 191,239 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.