תמר פטרוליום 852 -1.46%

מספר נייר: 1141357 שווי שוק: 753,982 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.