תמר פטרוליום 185 36.43%

מספר נייר: 1141357 שווי שוק: 163,717 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.