תמר פטרוליום 193.4 -3.01%

מספר נייר: 1141357 שווי שוק: 171,150 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.