מויניאן אגח א 95 0.02%

מספר נייר: 1135656 שווי שוק: 510,615 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - לא צמוד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.