בינל הנפק אגח ח 104.33 0%

מספר נייר: 1134212 שווי שוק: 0 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.