מוניציפל הנפ אגח י 109.77 0%

מספר נייר: 1134147 שווי שוק: 510,177 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.