סלקום אגח ח 102.92 0%

מספר נייר: 1132828 שווי שוק: 625,506 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.