מגדלי תיכון 876.5 4.48%

מספר נייר: 1131523 שווי שוק: 1,312,616 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.