מגדלי תיכון 675.3 -2.83%

מספר נייר: 1131523 שווי שוק: 1,013,180 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.