מנדלסוןתשת 582.3 -3.46%

מספר נייר: 1129444 שווי שוק: 230,708 אלפי ₪ ענף: מסחר

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.