מנדלסוןתשת 693.9 0%

מספר נייר: 1129444 שווי שוק: 274,924 אלפי ₪ ענף: מסחר

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.