הזדמנות יהש 28.9 0%

מספר נייר: 1119924 שווי שוק: 11,849 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.