הזדמנות יהש 88 -2.22%

מספר נייר: 1119924 שווי שוק: 32,839 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.