הזדמנות יהש 88.7 1.37%

מספר נייר: 1119924 שווי שוק: 36,368 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.