הזדמנות יהש 35.7 -3.25%

מספר נייר: 1119924 שווי שוק: 14,639 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.