הזדמנות יהש 141.4 -0.84%

מספר נייר: 1119924 שווי שוק: 57,975 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.