גלוב אקספ יהש 218 2.06%

מספר נייר: 1119833 שווי שוק: 37,111 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.