גלוב אקספ יהש 163.5 2.96%

מספר נייר: 1119833 שווי שוק: 22,296 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.