מצלאוי 503.6 0%

מספר נייר: 1106749 שווי שוק: 108,838 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.