מצלאוי 490.5 0%

מספר נייר: 1106749 שווי שוק: 106,007 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.