אפריקה מגורים 14,730 2.51%

מספר נייר: 1097948 שווי שוק: 1,862,393 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.