אפריקה מגורים 9,862 0%

מספר נייר: 1097948 שווי שוק: 1,246,906 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.