אפי נכסים 10,150 2.43%

מספר נייר: 1091354 שווי שוק: 3,387,272 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.