לפידות חלץ יהש 121.8 0%

מספר נייר: 1091248 שווי שוק: 85,404 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.