נכסים ובנין אגח ז 114.32 0%

מספר נייר: 6990196 שווי שוק: 377,584 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - לא צמוד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.