מנורה מב החז 4,180 2.05%

מספר נייר: 566018 שווי שוק: 2,644,767 אלפי ₪ ענף: ביטוח

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.