מנורה מב החז 5,070 0.64%

מספר נייר: 566018 שווי שוק: 3,207,887 אלפי ₪ ענף: ביטוח

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.