בוני תיכון-ס 316.3 0%

מספר נייר: 531012 שווי שוק: 47,513 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.