אשטרום נכסים 2,198 1.15%

מספר נייר: 251017 שווי שוק: 1,906,288 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.