פועלים הנ הת יד 113.79 0.13%

מספר נייר: 1940501 שווי שוק: 1,652,609 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.