גזית גלוב אגח יב 114.07 0.41%

מספר נייר: 1260603 שווי שוק: 3,353,323 אלפי ₪ ענף: אג"ח קונצרני - צמוד מדד

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.