שירותי בנק אוטו 1,325 2.08%

מספר נייר: 1158161 שווי שוק: 530,000 אלפי ₪ ענף: שירותים פיננסיים

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.