מישורים 807.9 0%

מספר נייר: 1105196 שווי שוק: 279,977 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.