פטרוטקס יהש 79.8 0%

מספר נייר: 1099761 שווי שוק: 10,783 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.