אפריקה מגורים 11,100 2.3%

מספר נייר: 1097948 שווי שוק: 1,403,432 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.