לפידות חלץ יהש 142.8 0%

מספר נייר: 1091248 שווי שוק: 100,129 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.