גאק סבג, מנכל רותם אנרגיה מחצבים<br>קרדיט: יח"צ
גאק סבג, מנכל רותם אנרגיה מחצבים קרדיט: יח"צ

שותפות רא"מ (רותם אנרגיה מחצבים) מדווחת הבוקר כי תפוקת החשמל שתוכל לייצר משילוב של פצלי שמן ופסולת פלסטיק תהיה ככל הנראה גדולה מהצפוי ותוכל לעמוד על 55-65 מגה וואט. כך עולה מתוצאות הפיילוט שביצעה השותפות.

 

תוצאות הפיילוט מצביעות על כך שניתן יהיה להפחית את התלות של השותפות בתנודתיות של מחיר הנפט ומקלות על הגעה לסגירה פיננסית בדרך להקמת מתקני ההפקה במישור רותם. יצויין כי השותפות בוחנת את המשמעות הכלכלית של תוצאות הפיילוט ותדווח על כך בהמשך. בנוסף, השותפות קיבלה לידיה נתונים ראשוניים אודות הרכב הנפט המופק מפצלי השמן ופסולת פלסטיק ובהתאם תפעל להתקשרות עם לקוחות למכירת הנפט.

 

על פי הדיווח של רא"מ הבוקר, השותפות השלימה את ביצוע הפיילוט באמצעות חברת TTU Galoter, העוסקת בתכנון הנדסי בתחום הפקת חשמל ונפט מפצלי שמן. חברת TTU Galoter מחזיקה בזכויות על טכנולוגית UTT-3000 שהינה טכנולוגיית Solid Heat Carrier, אשר נבחרה לפרויקט של רא"מ ואשר על פיה מפיקים אנרגיה מפצלי שמן באופן מסחרי בשורה של מתקנים הפועלים באסטוניה. הפיילוט בוצע במעבדות האוניברסיטה הטכנולוגית שבסנט-פטרסבורג, רוסיה, ולשם כך נשלחו למעבדות האוניברסיטה פצלי שמן משטח התגלית של השותפות במישור רותם ופסולת פלסטיק שנמסרה אחרי מיון על ידי קבוצת יעקובי.

 

לפיילוט נקבעו מספר מטרות: קבלת מאזן חום ומסה כבסיס הנתונים לביצוע התכנון ההנדסי של מתקני השותפות; ביצוע אופטימיזציה של תפוקות הנפט והחשמל ביחס להספק האנרגטי של פצלי השמן בשילוב עם פסולת הפלסטיק; קבלת הרכב הנפט המיוצר מפצלי השמן בשילוב עם פסולת הפלסטיק לשם התקשרות עתידית עם לקוחות למכירת הנפט וקבלת נתונים נוספים הנדרשים לשם קידום התסקיר הסביבתי למכרה ולמתקני ההפקה שבכוונת השותפות להקים.

 

מתוצאות הפיילוט עולה כי שילוב פסולת הפלסטיק עם פצלי השמן בטכנולוגית Solid Heat Carrier המוצעת מגדילה גם את תפוקות החשמל ומהווה בשורה אנרגטית וסביבתית כאחת. בנוסף, ניתן לבצע אופטימיזציה באמצעות הגדלת הפקת החשמל על חשבון הפקת הנפט ולהגדיל את תפוקת החשמל לכ- 55-65 מגה וואט, במקום 30 מגה וואט עליו דיווחה השותפות מלכתחילה.

 

לתוצאות הפיילוט השלכות חיוביות על הוודאות בהגעה לסגירה פיננסית: הגדלת תפוקות החשמל על חשבון תפוקות הנפט מגדילה את יציבות התזרים הצפוי ומפחיתה את הסיכונים הכרוכים בהשפעת תנודתיות מחירי הנפט על המודל הפיננסי של השותפות. בנוסף, הגדלת מרכיב ההכנסות ממכירת חשמל, בכפוף לקבלת אסדרה מרשות החשמל למכירת החשמל, תגדיל את רמת הוודאות בהכנסות השותפות ובכך, להערכת השותפות, תגדיל את יכולתה להגיע לסגירה פיננסית.

 

ג’אק סבג, מנכ"ל רא"מ: מדובר בתוצאות חשובות במספר מישורים. ראשית, התוצאות מוכיחות חד משמעית כי לא רק שהליך הפקת נפט וחשמל מפצלי שמן ופסולת פלסטיק הוא אפשרי וכלכלי, אלא מהווה גם בשורה סביבתית ממשית לבעיה הלאומית של טיפול בפסולת פלסטיק לא מתכלה ובנזק הסביבתי הנגרם מהצורך להטמין או לשרוף אותה. בנוסף, היכולת של השותפות לבצע אופטימיזציה בין מחירי החשמל ובין מחירי הנפט מאפשרת את הפחתת התלות במחירי הנפט התנודתיים. תוצאה זו תקל משמעותית על גורמי המימון המעדיפים יציבות מחירים על פני תנודתיות, ותאפשר לשותפות להגיע לסגירה פיננסית קלה יותר.

 

על פי הדיווח הבוקר, לאור קבלת הרכב הנפט, השותפות תפעל להתקשרות מוקדמת עם לקוחות לשם מכירת הנפט ובנוסף, ממצאי הפיילוט יאפשרו הכנת מודל פיננסי מעודכן על ידי גורם מקצועי.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש