חדשות שוק ההון

ג’נריישן קפיטל מסכמת שנה ציבורית ראשונה עם רווח של כ-67 מיליון שקל

מייסדי החברה במכתב למשקיעים: "הפורטפוליו הקיים שלנו חסין באופן יחסי לתנודות במחזור הכלכלי וככזה הפעילות נשמרת ברובה כסדרה"

חדשות ספונסר 29/03/2020 15:49

א+א-

קרן הנדל"ן והתשתיות ג’נריישן קפיטל שבשליטת יוסי זינגר וארז בלשה, מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019 ולשנה כולה. הקרן פועלת במספר תחומים, והיא מעדכנת על ההתפתחויות האחרונות בכל אחד מהם -

בסגמנט ייצור החשמל הושלמה רכישת אתר הייצור של חח"י באלון תבור והתקבל רישיון ייצור בתחנות הכוח הצפוניות רמת גבריאל ואלון תבור.

 

בסגמנט אנרגיות מתחדשות הושלמה רכישת השליטה בסולגרין ומצבת הנכסים המניבים שלה גדלה באמצעות מיזוגה של סולגרין החזקות (לשעבר "להב הרים ירוקים") לסולגרין, כמו גם גידול בהיקף הנכסים בייזום, השלמת הקמת מתקנים חדשים וזכייה בשני מכרזים להקמת מתקנים בהספק של 45 מגה וואט.

 

בסגמנט התחבורה הושלמה פריסת אשכול שרון-חולון ונחתמה הסדרה ענפית בין המדינה ומפעילות התחבורה הציבורית ובפעילות ההיסעים חלה צמיחה בפעילות לאור זכיה במכרזים חדשים ושיפור תנאי מכרזים קיימים.

 

כניסה לסגמנט הגז הטבעי באמצעות רכישת החזקות בחברות נגב גז טבעי וגז טבעי דרום אשר הינן זכייניות קווי חלוקת הגז המובילות בישראל. במהלך השנה חלה התקדמות משמעותית בפעילות פריסת קווי חלוקת הגז הטבעי בנגב ובדרום.

 

את שנת 2019 מסכמת החברה עם רווח לפני מס שהסתכם בכ-87.2 מיליון שקל. התשואה על ההון הסתכמה בכ-16.9%, זאת מעבר ליעד המטרה שהקרן הציבה בראשית דרכה. שיעור התשואה הממוצע על השקעות הקרן הסתכם בכ-29.9%.

 

הכנסות החברה, שמתוקף היותה קרן השקעות מורכבות משינויים בשווי ההוגן של השקעות בחברות המוחזקות, הכנסות מדיבידנד ודמי ניהול מחברות מוחזקות, הסתכמו ברבעון הרביעי של 2019 בכ-56.4 מיליון שקל ובשנת 2019 כולה בכ-108 מיליון שקל.

 

עיקר ההכנסות בשנת 2019 נובעות מהגידול נטו בשווי הוגן של החברות המוחזקות, ובעיקר מיוחסות לאחזקות בבון תור ורפק אנרגיה. באחזקה בבון תור (49%) נרשמה במהלך 2019 עלייה בשווי הוגן נטו של כ-59.5 מיליון שקל, באחזקה ברפק אנרגיה (50%) נרשמה במהלך 2019 עלייה בשווי הוגן נטו בסך כ-23.8 מיליון שקל. בסולגרין נרשמה עלייה בשווי הוגן נטו של כ-10.3 מיליון שקל. בנוסף, החברה רשמה ב-2019 הכנסה של כ-9.3 מיליון שקל בגין דיבידנד שהתקבל מבון תור.

 

ההכנסות ברבעון הרביעי 2019 מיוחסות לגידול נטו בשווי הוגן של החברות המוחזקות בסך של כ-55.9 מיליון שקל. העלייה מיוחסת בעיקר לגידול בשווי הוגן נטו של בבון תור, רפק אנרגיה וסולגרין.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בשנת 2019 הסתכם בכ-67.3 מיליון שקל. ברבעון הרביעי של 2019 רשמה החברה רווח של כ-40.5 מיליון שקל.

 

ההון העצמי של החברה, נכון ל-31 בדצמבר 2019 עומד על כ-933.5 מיליון שקל, בהשוואה להון עצמי של כ-253.5 מיליון שקל בסוף 2018. הגידול בהון נבע בעיקר מהנפקות הון שבוצעו, ששימשו עד כה לרכישת השליטה בחברת סולגרין, לרכישת האחזקות בחברות חלוקת הגז הטבעי בדרום הארץ ולהשקעה בקבוצת MRC שהשלימה את רכישת אתר ייצור החשמל באלון תבור מידי חברת החשמל. כמו כן, ההון העצמי גדל כתוצאה מעליית הערך בשווי החברות המוחזקות (בעיקר בון תור ורפק אנרגיה).

 

יוסי זינגר וארז בלשה, יו"ר ומנכ"ל, מייסדי ג’נריישן קפיטל כתבו במסגרת מכתב למשקיעים שהתלווה לדו"ח הכספי של החברה: "אנו מסכמים היום שנה ציבורית ראשונה של עשייה ויצירת ערך במהלכה הפכה הקרן לפלטפורמה מרכזית עבור שוק ההון הישראלי לחשיפה והשקעה בנכסים בתחומי התשתיות והאנרגיה, תחומים מבוקשים וצומחים המהווים מנוע מרכזי וחיוני לפיתוח הכלכלה ושיפור איכות החיים.

 

ממועד הקמת הקרן ועד לתום שנת 2019 הושקעו כ-504 מיליון שקל בנכסי תשתיות, מהם כ-278 מיליון שקל במהלך 2019, כאשר למועד פרסום דו"ח זה סך ההשקעות הגיע לכ-673 מיליון שקל. בכוונתנו לשכלל את מכשירי המימון העומדים לרשות הקרן, הממומנת כיום מהון עצמי בלבד, לפעול לבניית תשתית ראשונית לביצוע השקעות מחוץ לגבולות ישראל ולהפוך את ג’נריישן קפיטל לחברה הנסחרת במדד ת"א 125.

 

זינגר ובלשה התייחסו למצב הנוכחי בחברה ובמשק וכתבו כי "הפורטפוליו הקיים שלנו חסין באופן יחסי לתנודות במחזור הכלכלי וככזה הפעילות נשמרת ברובה כסדרה. כראיה לכך, הוחרגו כל הסגמנטים בהם פועלית החברה מתקנות החירום שהתקינה הממשלה לאחרונה בעניין מספר העובדים במקומות העבודה.

 

הודות למאפייני הפעילות והודות לרמת המינוף האפסית של הקרן וכרית מזומנים מספקת, השפעת המציאות החדשה על הקרן מתונה משמעותית ביחס לשוק ואיתנותה הפיננסית אינה מוטלת בסיכון. אנו משוכנעים כי ביכולתנו להכיל את המשבר ותוצאותיו ובכוונתנו להמשיך לפעול למימוש האסטרטגיה אותה אנו מובילים בצורה סדורה, ולבסס את ג’נריישן קפיטל כקרן הגדולה, האיתנה והמקצועית בתחום התשתיות בישראל".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה