חדשות שוק ההון

סומוטו מוכרת את פעילות האפליקציות לצביקה בארינבוים בסכום של עד 34.3 מיליון דולר

החברה תהיה שותפה ברווחי הפעילות הנמכרת לתקופה של שלוש שנים בשיעורים שבין 20%-60%; עם השלמת העסקה תכריז החברה על היקף הדיבידנד שיחולק לבעלי המניות

חדשות ספונסר 19/02/2020 09:52

א+א- 1

חברת סומוטו, העוסקת בשיווק ופרסום באינטרנט, בוידאו ובמובייל וכן בהפצת אפליקציות לסביבת PC, אנדרואיד ואייפון, מדווחת היום על עסקה למכירת פעילות מגזר הפצת האפליקציות לצביקה בארינבוים בתמורה כוללת מירבית, כולל תמורה מבוססת תוצאות, של עד כ- 34.3 מיליון דולר. סומוטו תמשיך להחזיק בפעילות הוידיאו והאודיו שלה.

 

על פי ההסכם, עם השלמת העסקה ולאחר קבלת התמורה מהרוכש, קופת המזומנים נטו של סומוטו תעמוד על כ- 29.5 מיליון דולר והחברה, במועד השלמת העסקה, תכריז מהו היקף הדיבידנד שיחולק לבעלי המניות. יתרת קופת המזומנים נטו, יחד עם כלל התשלומים מבוססי התוצאות, ככל שאלה ישולמו בעתיד, צפויה להסתכם לסך מרבי של כ- 53.5 מיליון דולר.

 

מבנה העסקה כולל תשלום של 10 מיליון דולר עם השלמתה וכן קבלת כ- 240 אלף דולר בגין רווחי החברה בחודש דצמבר 2019. בנוסף קבלה מדורגת של אחוזים מהרווח התזרימי הנקי, כהגדרתו בהסכם, על פני 3 שנים מיום 1 בינואר, 2020 על פי הפירוט הבא: 20% מהדולר הראשון ועד 15 מיליון דולר, 60% בטווח של 15-25 מיליון דולר, 0% בטווח של 25-30 מיליון דולר ו-50% בטווח של 30-38 מיליון דולר (להלן-תמורה מבוססת תוצאות).

 

החברה תהיה זכאית לתמורה מבוססת תוצאות מינימלית של 5 מיליון דולר במידה ובתום שלוש השנים האמורות הרווח התזרימי הנקי המצטבר יעלה על 12 מיליון דולר.

 

כמו כן, החברה תהיה זכאית לתמורה מבוססת תוצאות נוספת של עד 11 מיליון דולר באם תעמוד הפעילות הנמכרת באיבטדה כהגדרתה בהסכם, באופן בו החברה תהיה זכאית לקבלת 50% מאותה איבטדה אשר תעלה על 40 מיליון דולר בתקופה של שלוש שנים ממועד ה- 1 בינואר, 2020.

 

במועד החתימה על ההסכם, החברה קיבלה מחברה בשליטת הרוכש ערבות לתשלום התמורה בגובה 10 מיליון דולר במועד השלמת העסקה, ככל שזו תושלם. השלמת העסקה מותנית, בין השאר, באישור אסיפת בעלי המניות של סומוטו.

 

עוד מעדכנת החברה כי עם השלמת העסקה יפעל דירקטוריון החברה להציג תוכנית אסטרטגית, הן לתחומי פעילות חדשים, הן בקשר עם קופת המזומנים בחברה והן בקשר עם פעילויות החברה הנותרות ברשותה, וכן יכריז על סכום דיבידנד לחלוקה.

 

להערכת החברה, השלמת העסקה צפויה להתרחש עד לתום חודש מרץ, 2020.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    הפסקה הכי חשובה פה : השלמת העסקה

    יפעל דירקטוריון החברה להציג תוכנית אסטרטגית, הן לתחומי פעילות חדשים, הן בקשר עם קופת המזומנים בחברה והן בקשר עם פעילויות החברה הנותרות ברשותה, וכן יכריז על סכום דיבידנד לחלוקה.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    המשקיע המחושב 19/02/2020 09:56