מר: לקוח מהאיים הקריביים תובע מהחברה 11 מיליון ש”ח

מסכום זה מנוכים סכומים בגין עבודה שביצעה חברה בת של מר עבור הלקוח. התביעה היא תביעה שכנגד, לאחר שמר תבעה את הלקוח קודם לכן

מערכת ספונסר 13/02/2020 16:58

א+א- 1

חברת מר מפרסמת עדכון בדבר הליך בוררות לבירור תביעות כספיות שמתנהל בין חברה בת בבעלותה, לבין לקוח באיים הקריביים. הליך הבוררות עוסק בתקשרות הצדדים בהסכם לפריסת רשת תקשורת אצל הלקוח.

כעת מר מודיעה, כי בהמשך לתביעה שהגישה חברת הבת כנגד הלקוח לבוררות, אודות נזקים ישירים שנגרמו לה בהיקף של כ - 4.3 מיליון דולר, בגין עבודות שביצעה ולא קיבלה תמורה בגינם, ביום 6 בפברואר 2020 נתקבלה בידי חברת הבת תביעה שכנגד שהוגשה ע"י הלקוח לבוררות בהיקף של כ- 11 מיליון דולר, בניכוי סכומים שמגיעים לחברת הבת בגין עבודות שביצעה בפועל (קרי, היקף סכום התביעה צפוי להיות נמוך מסך של 11 מיליון דולר).

זאת, בגין נזקים שנגרמו לכאורה בשל אי עמידה של חברת הבת בהתחייבויות מהותיות על פי הסכם ההתקשרות, אשר גרמו לאי השלמת הפרויקט במועדו. מר בוחנת את הטענות העולות מתביעת הלקוח, אולם החברה סבורה, כי אי השלמת הפרויקט במועדו נבעה בעיקר מגורמים שאינם תלויים בחברת הבת ומשכך תביעת הלקוח צפויה להידחות ומעבר לכך, בכוונת חברת הבת לנצל את זכותה ולהוסיף לתביעה שהגישה לבוררות עילות ונזקים נוספים ועקיפים שנגרמו לה בקשר עם ביטול הפרויקט והינם בהיקף משמעותי.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    חברת מר

    איבדו את הידיים והרגליים. עצוב.

    אלון 16/02/2020 19:01