חדשות שוק ההון

אדמה צופה שיא במכירות ברבעון הרביעי של 2019

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות מוערך ב-38-50 מיליון דולר; ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי צפוי לעלות משמעותית ולעמוד על 138-150 מיליון דולר

חדשות ספונסר 22/01/2020 15:09

א+א-

חברת אדמה הנסחרת בסין ובישראל (אג"ח סדרה ב’), פרסמה היום הערכה לביצועיה ברבעון הרביעי של 2019 ובשנה כולה.

 

החברה צפויה לרשום שיא של כל הזמנים לרבעון הרביעי עם מכירות של למעלה מ-1 מיליארד דולר, צמיחה של יותר מ-7% במונחי דולר ו-9% במונחי יואן, כשהמכירות לשנה במצטבר נושקות ל-4 מיליארד דולר.

 

הצמיחה הצפויה בהכנסות הרבעון הרביעי נובעת מגידול עסקי חזק לצד העלאות מחיר מסוימות, אשר יותר מקיזזו את השפעת החוסר במכירות מוצרי מפתח המיוצרים באתר הישן בג’ינגזו עקב הגבלת הייצור שם במהלך השנה, בנוסף להשפעות מטבע שליליות. החברה צפויה לדווח על צמיחה חזקה באירופה, עם פתיחה מוקדמת של עונת 2020, וכן בצפון אמריקה ובאסיה פסיפיק. תוצאות ראויות לציון נרשמו גם בברזיל.

 

החברה צפויה ברבעון הרביעי לרשום צמיחה דו-ספרתית ב-EBITDA המתואם, אשר צפוי להגיע לשיא של כל הזמנים לרבעון זה. ה-EBITDA המתואם בשנת 2019 צפוי להיות דומה לשיא של כל הזמנים שהושג ב-2018.

 

ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי צפוי לעלות משמעותית ולעמוד על 138-150 מיליון דולר, ובשנה במצטבר צפוי לעמוד על 647-659 מיליון דולר, בדומה לשיא של 2018 הן במונחי דולר והן במונחי יואן. יישום עקבי של הצגת האופציות לעובדים כתוכנית הונית הן בשנת 2019 והן בשנת 2018, מצביע על עלייה ניכרת של ה-EBITDA המתואם בשנת 2019.

 

הוצאות המימון ברבעון הרביעי צפויות להיות גבוהות מעט בהשוואה לתקופה המקבילה עקב השפעת התחזקות היואן על פוזיציות מאזניות. המס ברבעון הרביעי של 2018 היה נמוך באופן חריג בעיקר בשל כך שחלק גדול יותר מהרווח הממוסה ברבעון הוכר במקומות בעלי שיעורי מס נמוכים יותר. יחד, ההוצאות הפיננסיות והוצאות המס הגבוהות יותר צפויות להביא לרווח נקי מתואם נמוך יותר במעט ברבעון.

 

הרווח הנקי המדווח לרבעון ולשנה במצטבר יכלול את החיוביים החד-פעמיים, מרביתם שאינו במזומן, הקשורים להשלמת שדרוג והעתקת האתרים הישנים בג’ינגזו ובהואי’אן, אשר יביאו לחיסכון שנתי מהותי של 34-47 מיליון דולר לפני מס החל משנת 2020.

 

בנטרול החיובים האמורים, הרווח הנקי המדווח בשנת 2019 צפוי היה לעמוד על 124-136 מיליון דולר, בעוד שנטרול כ-47 מיליון דולר בעלויות בגין הפעילות בקיבולת שאינה מלאה שנגרמו במשך השנה, ושצפויות לקטון כמעט לחלוטין כתוצאה מהחסכון שנובע מהשדרוג וההעתקה, היה מעלה את הרווח הנקי המדווח לסכום גבוה אף יותר של 171-183 מיליון דולר.

 

בשנת 2020 הוצאות ההפחתה האמורות שאינן במזומן צפויות לרדת לסך שנתי של כ-30 מיליון דולר, ובשנת 2021 הן צפויות להוסיף ולרדת לסך שנתי של כ-22 מיליון דולר.

 

ההערכות המפורטות לעיל הנן ראשוניות ולא בוקרו או נסקרו על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה. הערכות אלה עשויות להשתנות, בין היתר, כתוצאה מהמשך עיבוד וניתוח הנתונים הכספיים, אותם תבצע החברה במסגרת הכנת הדוחות הכספיים שלה לשנת 2019 ולרבעון הרביעי של השנה, אשר יפורסמו ב-18 במרס 2020.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה