סומוטו מפרסמת הערכות מקדמיות ל-2019 עם ירידה של 24% בהכנסות

ההכנסות ברבעון הרביעי צפויות להסתכם בטווח שבין 7.3 ל-7.7 מיליון דולר, ירידה של 14% ביחס לרבעון השלישי; יתרת המזומנים של החברה גדלה ב-11.5 מיליון דולר לעומת היתרה בסוף 2018

חדשות ספונסר 14/01/2020 11:39

א+א-

חברת סומוטו מפרסמת היום הערכות מקדמיות לגבי תוצאות פעילותה לרבעון הרביעי של 2019 ולשנה כולה. על פי ההערכות הלא מבוקרות ולא סקורות, הכנסות החברה לשנת 2019 מסתכמות בכ-41.2 מיליון דולר.

 

תחזית ההכנסות משקפת ירידה של כ-24% בהשוואה להכנסות בשנת 2018. כמו כן החברה מעריכה שה-EBITDA לשנה כולה מסתכם ב-11.7%, ירידה של כ-13% בהשוואה ל-EBITDA בשנת 2018. שיעור ה- EBITDAצפוי להיות כ-28% מממוצע ההכנסות, המהווה גידול בהשוואה לשיעור של 25% ב-2018.

 

הוצאות המכירה והשיווק במגזר האפליקציות ירדו ל-4.8 מיליון דולר לעומת 9.9 מיליון דולר ב-2018. ההכנסות ברבעון הרביעי יסתכמו בטווח שבין 7.7-7.3 מיליון דולר ארה"ב וכי תחזית ממוצע טווח ההכנסות לרבעון הרביעי של שנת 2019 משקפת ירידה של כ-14% בהשוואה להכנסות ברבעון השלישי של שנת 2019.

 

סומוטו מעריכה כי בסוף השנה (31.12.2019), יתרת קופת המזומנים ושווי המזומנים עמדו על סך של כ-23 מיליון דולר, והיתרה נטו בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי על סך של כ-20 מיליון דולר, לעומת יתרה נטו של 12.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ובהשוואה ליתרה של 18.4 מיליון דולר בסוף הרבעון השלישי 2019.

 

הגידול ביתרת המזומנים, של 7.3 מיליון דולר, מגיע על אף חלוקת דיבידנדים מצטברת בהיקף של 6.1 מיליון דולר במהלך 2019. היתרה כוללת סכום של 1.36 מיליון דולר ששילם לחברה צביקה בארינבוים כקנס על ביטול עסקת הרכישה המתוכננת של החברה.

 

בסומוטו מבהירים ששני הדדים בוחנים אפשרות לביצוע עסקה חלופית למכירת חלק מנכסיה של החברה במסגרת מתווה חדש לעסקה. העסקה עם בארינבוים התבטלה, בין היתר על רקע הבעיות עליהן דיווחה סומוטו בתחום הפצת התוכנות, לאחר שהחברה זיהתה פעילות להסרת תוכנות החברה בחלק ממחשבי PC בסביבת Windows.

 

היקפי הפצת התוכנה גם בימים אלה מוסיפים להיות נמוכים וכתוצאה מכך חל הקיטון בהכנסות החברה ובהוצאות המכירה והשווק. החברה השלימה פתרונות טכנולוגים מסוימים, הכוללים פיתוח מוצרים חדשים שיאפשרו לה בנקודת זמן זו להפיץ את מוצריה אם כי בהיקפים מצומצמים ביחס להיקפי ההפצה הרגילים.

 

החברה ממשיכה לפעול על מנת לאפשר את השבת הפצת התוכנות להיקפים הרגילים הן בסביבת PC והן במחשבי Apple Mac. אם החברה לא תשלים פיתוח של פתרונות חדשים, יתכן שלא תוכל לחזור ולהפיץ את התוכנות בהיקפים הגילים מה שייצור קיטון נוסף בהוצאות פעילות החברה בתחום הפצת האפליקציות. החברה אינה יכולה להעריך את היקף הקיטון בשלב זה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה